Day: January 23, 2020

Blog

น้ำมะนาวปั่นเมนูคลายร้อน

ผลไม้ที่ต้องเตรียมในการทำ น้ำมะนาว 2 ลูก วัตถุดิบเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมในการทำ น้ำเชื่อม 1/2 ถ้วย น้ำสะอาดต้มสุก 1 แก้ว เกลือป่น 1/4 ช้อนชา

Read More