Marian plum

Drink

ประโยนช์ของมะปราง

มะปราง (Marian plum) ผลไม้ผลกลมรีเป็นรูปไข่ เมื่อสุกเต็มที่เปลือกและเนื้อเปลี่ยนเป็นสีส้ม มีความนุ่ม ฉ่ำน้ำ รสหวานอมเปรี้ยว

Read More